Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance, ul. Gen. Sikorskiego 26 64-980 Trzcianka, Wielkopolska Tel. 67 2163497 Fax. 67 2552886 E-mail: mdksek@trzcianka.com.plInternet: www.mdktrzcianka.com.pl // fb.com/mdktrzcianka